├└┼«═╝ĂČ═°--Ş▀ăň├└┼«═╝ĂČíó├└┼«đ┤ŇŠíó├└┼«╠Î═╝ĚͤÝ╗¨Áě
├└┼«═╝ĂČ > ╚Ň║ź├└┼« > Îţđ┬┴đ▒Ý

╚Ň║ź├└┼« - (8987╠Î)